BTS Group AB
Jun 1, 2017

BTS lanserar globalt ledarskapsutvecklingsprogram med potentiellt ordervärde på upp till 100 MSEK

Attachment

Stockholm, Sverige, 2017-06-01 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

STOCKHOLM, SVERIGE och NEW YORK, NY - BTS GROUP AB (publ), - BTS, ett världsledande företag inom strategigenomförande, har nyligen anlitats av ett globalt industriföretag för utveckling och genomförande av ett ledarskapsutvecklingsprogram som spänner över hela koncernen. Programmet riktar sig till samtliga ledare globalt inom organisationen under de kommande två åren och värderas upp till 100 MSEK (ca 10 MUSD).

Målet med programmet är att skapa en gemensam ledarstil och ett gemensamt språkbruk för samtliga ledare inom organisationen, från verkställande ledning till ledarna i första linjen. Programmet kommer fokusera på att stärka engagemanget, förtroendet och samarbetet samt skapa förutsättningar för att driva förändring, efterleva företagets värderingar och uppnå bättre affärsresultat. Målet med programmet är att öka medarbetarnöjdheten och bidra till att ändra ledarskapskulturen till att bli mer anpassningsbar, effektivare och människoorienterad.

Tre separata men relaterade lösningar har utvecklats för de tre ledarnivåerna; första linjen, mellanchefer samt seniora ledare. Varje program är en årslång "läranderesa" som bygger på en blandning av bedömningar, virtuella övningar och individuella workshops för att engagera och utveckla ledarna. I programmen ingår BTS app Changr för att öka deltagarnas engagemang och säkerställa handlingskraft och genomförande. Genom utvärderingar i början och slutet av läranderesan kommer varje ledare att få detaljerad feedback så att de lättare ska kunna utvärdera sina framsteg och få relevanta insikter som kan omsättas i handling.


"Vi är mycket glada att det här globalt ledande industriföretaget valt oss för ett affärskritiskt, koncernövergripande ledarskapsutvecklingsprogram", säger Henrik Ekelund, grundare av och VD för BTS. "Projektets skala och betydande omfattning visar på kraften i våra läranderesor för ledarutveckling samt vad som går att åstadkomma genom att blanda olika verktyg och inlärningsmetoder."

  

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Ekelund
Grundare och VD
08-587 070 00

 

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02

0708-78 80 19

 

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.

"It's strategy made personal."

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag: AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, Google, GSK, HP, HSBC, Salesforce.com och Unilever.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 11.00 CET.