BTS Group AB
Jul 31, 2017

BTS grundar nytt företag i Argentina för att stärka ställningen i Latinamerika

Attachment

Stockholm, Sverige, 2017-07-31 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har kommit överens med Alberto Franichevich, en framstående professor vid IAE Business School och väletablerad strategikonsult med ett stort nätverk inom HR och ledarskap, om att etablera en verksamhet i Argentina. BTS kommer att vara majoritetsägare i det nya företaget och Alberto kommer att äga en minoritetsandel.

Enligt avtalet ska Alberto vara chef för verksamheten fram till år 2022, då BTS har åtagit sig att förvärva kvarvarande aktier i företaget till ett resultatbaserat pris. BTS Argentina konsolideras per den 1 september 2017.

Det nybildade företaget kommer att fokusera på den argentinska marknaden och erbjuda en rad av BTS tjänster till nya lokala och globala kunder och därigenom stärka BTS verksamhet i Latinamerika. Argentina är i dag en ansenlig marknad som utvecklas positivt och BTS har ett gott utgångsläge genom ett flertal större kunder på marknaden.

Dr. Philios Andreou, chef för BTS Övriga marknader kommenterar satsningen;

"Alberto är en erfaren specialist på området och en ivrig förespråkare av BTS metoder samtidigt som han delar vår vision. Vi är stolta över att ha fått med honom i arbetet med att skapa lönsam tillväxt på en spännande marknad. Vårt samriskbolag stärker BTS ställning i Latinamerika då det ger oss direkt tillgång till den växande argentinska marknaden samtidigt som vi kan bredda vår verksamhet i Latinamerika." 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19

 

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. "It's strategy made personal."

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland: 

-      Strategigenomförande

-      Affärsmannaskap och ledarskapsprogram

-      Utveckling av säljorganisationer

-      Assessment för urval och utveckling

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag: Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Microsoft, Novartis, Salesforce, SAP, Tencent och Volvo Group.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 08:00 CET.