BTS Group AB
Aug 22, 2017

BTS Group AB (publ) Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

DelÄrsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Stockholm, Sverige, 2017-08-22 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

God tillväxt och kraftig resultatförbättring första halvåret
 

1 januari - 30 juni 2017

Nettoomsättningen uppgick till 605,6 (506,0) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 14 procent.

Resultatet före skatt ökade med 37 procent till 56,7 (41,3) MSEK.

Resultatet efter skatt ökade med 36 procent till 37,6 (27,6) MSEK.

Resultatet per aktie ökade med 36 procent till 2,01 (1,48) SEK.
 

1 april — 30 juni 2017

Nettoomsättningen uppgick till 331,6 (282,0) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 11 procent.

Resultatet före skatt ökade med 30 procent till 42,2 (32,5) MSEK.

Resultatet efter skatt ökade med 29 procent till 28,3 (21,9) MSEK.

Resultatet per aktie ökade med 29 procent till 1,52 (1,17) SEK.

 
Utsikter för 2017

Resultatet före skatt bedöms bli väsentligt bättre än föregående år, vilket avviker från föregående rapport då resultatet bedömdes bli bättre än föregående år.


Kommentarer från VD

"Vi gör vårt bästa första halvår någonsin med rekordintäkter och rekordresultat. Intäkterna ökar 14 procent och resultatet 37 procent", kommenterar Henrik Ekelund VD BTS Group.

"Samtliga de fyra förvärv vi genomfört under de senaste åren — i Italien, Australien, Sydafrika samt Fenestra i Nordamerika — har integrerats väl och bidrar positivt till vår tillväxt. Vi fortsätter att söka förvärv med goda möjligheter till synergier och värdeutveckling", säger Henrik Ekelund.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
Tel: 08-587 070 02
Mobil: 0708-78 80 19
E-post: michael.wallin@bts.com

 

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom att egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. "It's strategy made personal".

Vi stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Våra största kunder hör till några av världens mest kända företag: AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, Google, GSK, HP, HSBC, Salesforce.com och Unilever.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 08.00 CET.