BTS Group AB
Nov 6, 2017

BTS förvärvar MTAC för att bygga en bas på den tysktalande marknaden i Europa

Attachment

Stockholm, Sverige, 2017-11-06 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har träffat avtal om att förvärva MTAC GmbH, ett konsultföretag som fokuserar på den tysktalande marknaden i Europa med ett högkvalitativt erbjudande som till stora delar liknar BTS kunderbjudande.

MTAC GmbH:s konsoliderade intäkter för 2016 uppgick till 5 MEUR. Företagets rörelsemarginal har historiskt legat i linje med eller över BTS marginal. MTAC har 23 medarbetare, varav flertalet är baserade i tyska Köln, och har därutöver ett nära samarbete med ytterligare tolv konsulter på frilansbasis.

MTAC grundades ursprungligen 1995 i Tyskland och Schweiz i syfte att förändra framtidens utbildning. Företaget har varit framgångsrikt och arbetar med några av de största organisationerna i den tysktalande delen av Europa med innovativ utbildning och simuleringsbaserade tjänster för strategiimplementering, affärsmannaskap, ledarskap och marknadsföring.

"Det är med största glädje vi välkomnar MTAC till BTS. Organisationen har stor erfarenhet och många duktiga medarbetare, och har ett starkt track record från uppdrag för stora, krävande tyska och internationella företag med djupa och långa kundrelationer. Förvärvet ger BTS en bas i tysktalande länder, vilka utgör den överlägset största marknaden i Europa. Det gör det också möjligt för oss att bättre stödja våra globala kunder samtidigt som det skapar betydande tillväxtpotential. Dessutom tillför MTAC marknadsföringskompetens på hög nivå vilket utgör ett nytt potentiellt tjänsteerbjudande för BTS", säger Henrik Ekelund, grundare och VD för BTS.

MTAC:s grundare René Groeneveld och delägarna Thomas Blume och Michel Emundts har samtliga accepterat att kvarstå i företaget under minst en treårsperiod. De kommer att ta viktiga positioner för att driva tillväxten och stötta i uppbyggandet av en betydande BTS-verksamhet i det tysktalande Europa, samt bygga upp BTS tjänster inom marknadsföringsutbildning globalt.

"Vi är glada att ansluta oss till BTS-familjen och är starkt övertygade om att det är en perfekt kombination av verksamheter, lösningar, medarbetare och kulturer. Detta strategiskt viktiga steg kommer att göra det möjligt för oss att tjäna våra kunder ännu bättre. Med vår gemensamma kompetens, tjänster och teknologi har vi en solid bas för framtida tillväxt i Tyskland, Schweiz, Österrike och därbortom", säger MTAC:s René Groeneveld.

BTS förvärvar aktierna i MTAC GmbH och dess dotterbolag, omfattande all verksamhet inklusive medarbetare, teknik, immateriella rättigheter, varumärken och utrustning. Av den initiala köpeskillingen kommer cirka 15 procent att betalas med nya BTS-aktier. En tilläggsköpeskilling, som delvis kan komma att utbetalas med nyemitterade BTS-aktier, kommer att utbetalas 2021, förutsatt att verksamheten uppfyller specifika mål 2017-2020.

Transaktionen väntas slutföras under den kommande veckan, varefter förvärvet träder i kraft med omedelbar verkan. Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på BTS resultat per aktie under 2018.

  

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Ekelund
VD och grundare

T: 08-587 070 00

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
E: michael.wallin@bts.com
T: 08-587 070 02
M: 0708-78 80 19

 

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. "It's strategy made personal."

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag som till exempel Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Microsoft, Salesforce, SAP, Tencent and Volvo Group.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 08.00 CET.