BTS Group AB
Feb 20, 2018

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari — 31 december 2017

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Stockholm, Sverige, 2018-02-20 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

God tillväxt och kraftig resultatförbättring

1 januari - 31 december 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 1 242,6 (1 107,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 12 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 19 procent till 131,4 (110,9) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 33 procent till 98,1 (73,8) MSEK.
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 31 procent till 5,20 (3,96) SEK och efter utspädning till 5,09 (3,96).

Fjärde kvartalet 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 368,2 (336,4) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 16 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 5 procent till 44,8 (42,7) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 44 procent till 40,4 (28,0) MSEK.
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 43 procent till 2,14 (1,50) SEK och efter utspädning till 2,10 (1,50).
Den beräknade skatten under fjärde kvartalet har påverkats positivt med 10,5 MSEK på grund av omvärdering av uppskjuten skatteskuld till följd av ändrad bolagsskattesats i USA.

 

Utsikter för 2018

Resultatet före skatt bedöms bli bättre än föregående år.
 

Kommentarer från VD

"Vi gör vårt bästa år någonsin. Under 2017 ökar intäkterna 12 procent och resultatet 19 procent", kommenterar Henrik Ekelund VD BTS Group.

"Under 2018 förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt och ett resultat före skatt som är bättre än föregående år. Skattereformen i USA bedöms också påverka positivt under kommande räkenskapsår. Som ett exempel, om 2018 års skattesatser gällt under 2016 så hade det årets resultat efter skatt varit 7 procent högre", säger Henrik Ekelund.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
Tel: 08-587 070 02
Mobil: 0708-78 80 19
E-post: michael.wallin@bts.com


 

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. "It's strategy made personal."

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

- Strategigenomförande
- Affärsmannaskap och ledarskapsprogram
- Utveckling av säljorganisationer
- Assessment för urval och utveckling

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag som till exempel Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Microsoft, Salesforce, SAP, Tencent and Volvo Group. BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B. För mer information, besök oss på www.bts.com.
 

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08.00 CET.