News

 
News
  Date Title and Summary View
Mar 23, 2005

12:00 AM CEST
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2005 samt var anmälda till BTS Group AB senast fredag...
Feb 10, 2005

12:00 AM CEST
BTS FÖRVÄRVAR AMERIKANSK KONKURRENT Det O-listade internationella konsult- och utbildningsföretaget BTS Group AB har förvärvat "Learning Solutions" av SMG i Philadelphia, den del av SMG som är en av BTS främsta amerikanska konkurrenter. SMGs Learning Solutions arbetar dels med företagssimuleringar i BTS segment, dels med scenariobas...
Feb 4, 2005

12:00 AM CEST
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2004 · Nettoomsättningen har under året ökat med 27 procent till 205,9 (162,2) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 34 procent. · Resultat för 2004: -rörelseresultat 29,7 (10,2) MSEK, motsvarande 14,4 (6,3) procents rörelsemarginal -resultat före skatt 31,2...
Jan 20, 2005

12:00 AM CEST
BTS vinner stor order vid telekom fusion Cingular Wireless, ett av USA: s största wireless företag, har anlitat BTS för att utveckla och genomföra ett program som skall underlätta företagets förvärv av AT&T Wireless. Förvärvet är en av världens största telekom fusioner. Målgruppen är 800 toppchefer i den sammanslagna organisationen ...
Page: FirstPrevious ...
29
= add release to Briefcase

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved