News

 
News
  Date Title and Summary View
Mar 8, 2007

12:00 AM CEST
BTS tecknar en order värd 4,2 MSEK från en global leve-rantör av mobila multimedia produkter Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbildningsföre-tag inom området affärssimuleringar, har tecknat avtal med en av världens ledande globala leverantörer av mobila multimedia produkter för att utveckla och leverera ett p...
Feb 23, 2007

12:00 AM CEST
BTS Group AB får order från NetJets Europa Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har blivit anlitade av NetJets Europa för att utveckla och leverera ett program i strategisk affärskompetens värt SEK 1,5 millioner. NetJets Europa är Europas största operatör av för...
Feb 22, 2007

12:00 AM CEST
BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2006 BTS Group AB rapporterar stark tillväxt i omsättning och resultat för fjärde kvartalet och helåret 2006 • Nettoomsättningen har under året ökat med 32 procent och uppgick till 379,1 (286,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 34 procent. • Nettoomsättningen för ...
Dec 20, 2006

12:00 AM CEST
BTS Group AB - APG/RLC, Uppdatering från integrationen av förvärvade verksamheter - Sammanslagningen har redan resulterat i nya avtal Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ) världens ledande konsult- och utbildningsfö-retag inom området affärssimuleringar, meddelade i dag att integrationen av de nyligen för-värvade företagen, The Advantage Perform...
Sep 25, 2006

12:00 AM CEST
BTS Group AB har slutfört förvärvet av The Advantage Performance Group och The Real Learning Company Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande och mest framgångsrika konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar offentliggjorde idag att man har slutfört förvärvet av all affärsverksamhet inom The Advantage Performan...
Aug 4, 2006

12:00 AM CEST
BTS Group AB tecknar avsiktsförklaring avseende ett eventuellt förvärv av The Advantage Performance Group och The Real Learning Company Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande och mest fram-gångsrika konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar offentlig-gjorde idag att man tecknat en avsiktsförklaring avseende ...
May 18, 2006

12:00 AM CEST
BTS får ytterligare en uppföljningsorder värd 7 MSEK från Cingu-lar Wireless Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar har skrivit ett uppföljningsavtal med Cingular Wireless värt 7 MSEK. Denna order är en följd av det mycket lyckade arbe-te som BTS genomförde under do...
Apr 7, 2006

12:00 AM CEST
Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 12 april 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut måndagen den 19 april 2006. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ...
Mar 8, 2006

12:00 AM CEST
ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 7 april 2006 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2006 samt var anmälda till BTS Grou...
Feb 15, 2006

12:00 AM CEST
BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2005 BTS Group AB rapporterar stark tillväxt i omsättning och resultat för fjärde kvarta-let och helåret 2005 · Nettoomsättningen har under året ökat med 39 procent och uppgick till 286,1 (205,9) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 37 procent. Nettoomsät...
Page: FirstPrevious ...
29
NextLast
= add release to Briefcase

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved