News

 
News
  Date Title and Summary View
Sep 25, 2006

12:00 AM CEST
BTS Group AB har slutfört förvärvet av The Advantage Performance Group och The Real Learning Company Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande och mest framgångsrika konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar offentliggjorde idag att man har slutfört förvärvet av all affärsverksamhet inom The Advantage Performan...
Aug 4, 2006

12:00 AM CEST
BTS Group AB tecknar avsiktsförklaring avseende ett eventuellt förvärv av The Advantage Performance Group och The Real Learning Company Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande och mest fram-gångsrika konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar offentlig-gjorde idag att man tecknat en avsiktsförklaring avseende ...
May 18, 2006

12:00 AM CEST
BTS får ytterligare en uppföljningsorder värd 7 MSEK från Cingu-lar Wireless Stockholm, Sverige- BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar har skrivit ett uppföljningsavtal med Cingular Wireless värt 7 MSEK. Denna order är en följd av det mycket lyckade arbe-te som BTS genomförde under do...
Apr 7, 2006

12:00 AM CEST
Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 12 april 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut måndagen den 19 april 2006. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ...
Mar 8, 2006

12:00 AM CEST
ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 7 april 2006 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2006 samt var anmälda till BTS Grou...
Feb 15, 2006

12:00 AM CEST
BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2005 BTS Group AB rapporterar stark tillväxt i omsättning och resultat för fjärde kvarta-let och helåret 2005 · Nettoomsättningen har under året ökat med 39 procent och uppgick till 286,1 (205,9) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 37 procent. Nettoomsät...
Dec 5, 2005

12:00 AM CEST
BTS Group AB förvärvar det finska företaget - Business Game Factory Ltd. Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ), BTS, världens största och mest fram-gångsrika konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar, har förvär-vat det finska företaget Business Game Factory Ltd. Business Game Factory Ltd. är baserat i Helsi...
Oct 4, 2005

12:00 AM CEST
BTS Group AB tecknar avtal med GM Holden - Australiens ledande bilkoncern Stockholm, Sverige och Sydney, Australien - BTS Group AB (publ), GM Holden har gett BTS, ett av världens största och mest framgångsrika konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar uppdraget att utveckla och leverera ett projekt för strategisk...
Sep 27, 2005

12:00 AM CEST
BTS Group AB (publ) tecknar nytt avtal med ett av världens största konsumentvaruföretag Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ) fortsätter att skörda framgångar bland världens största företag. Avtalet undertecknades i hård konkurrens med några av världens ledande management kon-sult företag. "Detta är ytterligare ett bevis på BTS mark...
May 17, 2005

12:00 AM CEST
Posten AB ger BTS stor order BTS Group AB har fått uppdraget av Posten AB att utveckla och genomföra ett utbildningsprogram i syfte att stödja implementeringen av BPR (Best practice) i hela Posten Produktion för cirka 6500 ledare och medarbetare. BTS kommer att utveckla 4 olika simuleringar och verktyg som är skräddarsydda utifrå...
Page: FirstPrevious ...
29
NextLast
= add release to Briefcase

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved