News

 
News
  Date Title and Summary View
Dec 5, 2005

12:00 AM CEST
BTS Group AB förvärvar det finska företaget - Business Game Factory Ltd. Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ), BTS, världens största och mest fram-gångsrika konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar, har förvär-vat det finska företaget Business Game Factory Ltd. Business Game Factory Ltd. är baserat i Helsi...
Oct 4, 2005

12:00 AM CEST
BTS Group AB tecknar avtal med GM Holden - Australiens ledande bilkoncern Stockholm, Sverige och Sydney, Australien - BTS Group AB (publ), GM Holden har gett BTS, ett av världens största och mest framgångsrika konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar uppdraget att utveckla och leverera ett projekt för strategisk...
Sep 27, 2005

12:00 AM CEST
BTS Group AB (publ) tecknar nytt avtal med ett av världens största konsumentvaruföretag Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ) fortsätter att skörda framgångar bland världens största företag. Avtalet undertecknades i hård konkurrens med några av världens ledande management kon-sult företag. "Detta är ytterligare ett bevis på BTS mark...
May 17, 2005

12:00 AM CEST
Posten AB ger BTS stor order BTS Group AB har fått uppdraget av Posten AB att utveckla och genomföra ett utbildningsprogram i syfte att stödja implementeringen av BPR (Best practice) i hela Posten Produktion för cirka 6500 ledare och medarbetare. BTS kommer att utveckla 4 olika simuleringar och verktyg som är skräddarsydda utifrå...
Apr 26, 2005

12:00 AM CEST
Kommuniké från BTS Group ABs ordinarie bolagsstämma Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 29 april 2005. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 4 maj 2005. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställan...
Apr 4, 2005

12:00 AM CEST
Gap - ny kund hos BTS Gap Inc, en ledande internationell detaljhandelskedja, har anlitat BTS för att utveckla och genomföra ett ledarskaps- och utbildningsprogram. BTS har anlitats för att bygga affärsmannaskap för chefer på alla nivåer under 2005 - 2006. Det initiala uppdraget är att skräddarsy flera olika simuleringar för olika må...
Apr 1, 2005

12:00 AM CEST
Tyco - ny kund hos BTS - köper toppledningsprogram Stockholm - april 1, 2005 - BTS Group AB, ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som specialiserar sig på utbildningsprogram som stödjer strategisk förändring och lönsamhetsförbättringar, meddelade idag att Tyco International har valt dem som partner i utvecklingen och le...
Mar 31, 2005

12:00 AM CEST
Telstra Corporation - Australiens ledande Telekom bolag - skriver på för nya program med BTS BTS har utökat sitt samarbete med Telstra Corporation med ytterligare två nya skräddarsydda ledarskapsutvecklingsprogram. Det befintliga 3-dagars Business Acumen programmet för Infrastrukturserviceavdelningen kompletteras med ett 3-dagars L...
Mar 23, 2005

12:00 AM CEST
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 15 april 2005 samt var anmälda till BTS Group AB senast fredag...
Feb 10, 2005

12:00 AM CEST
BTS FÖRVÄRVAR AMERIKANSK KONKURRENT Det O-listade internationella konsult- och utbildningsföretaget BTS Group AB har förvärvat "Learning Solutions" av SMG i Philadelphia, den del av SMG som är en av BTS främsta amerikanska konkurrenter. SMGs Learning Solutions arbetar dels med företagssimuleringar i BTS segment, dels med scenariobas...
Page: FirstPrevious ...
30
NextLast
= add release to Briefcase

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved