Aug 18, 2023

BTS Group AB (PUBL) Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2023

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 18 augusti 2023

Avvaktande marknad leder till oförändrade intäkter och lägre marginaler


1 januari – 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 282 (1 188) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 1 procent.
  • EBITA minskade med 9 procent till 153 (168) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 12,0 (14,2) procent.
  • Resultatet efter skatt minskade med 13 procent till 83 (96) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 13 procent till 4,30 (4,97) SEK.


Andra kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 703 (664) MSEK. Rensat för valutaeffekter var nettoomsättningen oförändrad.
  • EBITA minskade med 5 procent till 106 (112) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 15,1 (16,8) procent.
  • Resultatet efter skatt minskade med 10 procent till 61 (68) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 10 procent till 3,14 (3,49) SEK.


Nedgraderade utsikter för 2023

Resultatet bedöms bli i linje med föregående år, vilket avviker från föregående rapport, då resultatet bedömdes bli bättre än föregående år.

Kommentarer från VD, Jessica Skon

”De initiativ för resursplanering och effektivisering som inleddes under första kvartalet i BTS Nordamerika och BTS Övriga marknader börjar få verkan. Vi förväntar oss att effekterna kommer att få fullt genomslag under tredje och fjärde kvartalen. BTS Övriga marknader lyckades öka sin lönsamhet under andra kvartalet, trots en lång­sam omsättningstillväxt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 kl. 07.00 CEST.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 år har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över  1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b