Aug 24, 2023

Genomför riktad nyemission av B-aktier som delbetalning för förvärvet av The Boda Group

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 24 augusti 2023

  
STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), som är ett världsledande företag inom strategigenomförande, har idag med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 22 472 B-aktier.

De nyemitterade aktierna kommer användas som delbetalning för det tidigare kommunicerade förvärvet av The Boda Group och tilldelas säljaren av rörelsen. För mer information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet från den 2 maj 2023.

Emissionen avser slutreglering av de 6 314 632 SEK av den initiala köpeskillingen i enlighet med förvärvsavtalet, vilket även kommunicerades när förvärvet offentliggjordes. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna reglera köpeskillingen.

Emissionskursen har, i enlighet med förvärvsavtalet, fastställts genom en framräknad volymvägd genomsnittskurs per handelsdag för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm, under en period om 30 handelsdagar före förvärvet, och motsvarar 281 SEK per aktie.

Det totala antalet utgivna aktier före emissionen var 19 374 347. Efter emissionen finns totalt
19 396 819 aktier. BTS aktiekapital ökar samtidigt från 6 458 116 kronor till 6 465 606 kronor.

                
För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över  1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b