News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Jun 20, 2024
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 20 juni 2024 STOCKHOLM, SVERIGE – BTS GROUP (publ.), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har träffat avtal om att förvärva Wonderway GmbhH:s verksamhet och rörelsetillgångar, huvudsakligen immateriella rättigheter och teknik.
Toggle Summary
Maj 3, 2024
5:35 PM CEST
Stockholm 3 maj 2024 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,70 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,85 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,85 SEK fastställdes tisdagen den 7 maj 2024 och för den andra utbetalningen om
Toggle Summary
Maj 3, 2024
7:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E  Stockholm den 3 maj 2024 Ökad tillväxt och marginal trots utmanande marknad 1 januari – 31 mars 2024 Nettoomsättning 619 (579) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter +7%. EBITA +23%, 58 (47) MSEK. EBITA-marginal 9,5 (8,2) %.
Toggle Summary
Apr 19, 2024
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 19 april 2024 Inbjudan till presentation av BTS Q1 2024 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD
Toggle Summary
Apr 12, 2024
3:02 PM CEST
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2023 tillgänglig på bolagets hemsida. Länk till årsredovisningen  https://ir.bts.com/financial-information/annual-reports För mer information, vänligen kontakta:
Toggle Summary
Apr 4, 2024
3:06 PM CEST
ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 klockan 13,30 hos Hallvarsson & Halvarsson, Malmskillnadsgatan 29, 9tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 april
Toggle Summary
Feb 22, 2024
7:00 AM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 22 februari 2024 Rekordkvartal med ett helårsresultat i linje med 2022 Helåret 2023 Nettoomsättningen uppgick till 2 683 (2 530) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent. EBITA minskade med 1 procent till 346 (348) MSEK.
Toggle Summary
Feb 8, 2024
8:00 AM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 8 februari 2024 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Jessica Skon torsdagen den 22 februari

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b