News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Feb 22, 2024
7:00 AM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 22 februari 2024 Rekordkvartal med ett helårsresultat i linje med 2022 Helåret 2023 Nettoomsättningen uppgick till 2 683 (2 530) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent. EBITA minskade med 1 procent till 346 (348) MSEK.
Toggle Summary
Feb 8, 2024
8:00 AM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 8 februari 2024 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Jessica Skon torsdagen den 22 februari

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b