Sep 16, 2021

BTS förvärvar Netmind, breddar sitt erbjudande inom agila och digitala förändringslösningar

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 16 september 2021

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har avtalat om att förvärva Netmind SL baserat i Barcelona, Spanien. Netmind grundades 1987 för att skapa och förstärka möjligheterna för IT-team att leda sina organisationers digitala strategi.

Med kontor i Barcelona och Madrid samt verksamhet i USA och Latinamerika erbjuder Netmind innovativa utbildningar och konsulttjänster för att hjälpa sina kunder att förändra arbetsmetoder, utveckla nya kompetenser och genomföra omfattande kulturförändringar för att de ska lyckas med implementering av sina digitala och agila strategier.

Under 2020 uppgick Netminds sammanlagda intäkter till cirka 6,5 MEUR. Bolaget hade ett mångsidigt team om drygt 50 kvalificerade medarbetare samt ett antal associerade samarbetspartners. Tack vare den starka efterfrågan på bolagets tjänster visade Netmind god motståndskraft mot pandemins effekter.

Förvärvet av Netmind gör det möjligt för BTS att avsevärt stärka sin ställning på de spansktalande marknaderna. Med sitt fokus på digitala och agila förändringslösningar kompletterar Netminds erbjudande BTS, som därmed stärker sin position för fortsatt tillväxt i Spanien och på andra marknader.

Netmind har en imponerande kundbas och samarbetar med några av världens ledande bolag för att de ska lyckas inom det digitala området med hjälp av Netminds innovativa lösningar, egenutvecklade koncept och metoder, egna agila förändringsmodeller samt ett omfattande bibliotek med kurser och utbildningar. Netminds kundbas har endast en begränsad överlappning med BTS, vilket ger betydande synergipotential.

Netminds medarbetare har lång erfarenhet av teknologi och digital utveckling, agil transformation, förändringsledning, arbete med företagskultur samt moderna inlärningsmodeller.

Som en del av BTS-koncernen kommer Netmind att kunna accelerera sin tillväxt och expansion till nya marknader. "Vi letade efter en partner för att påskynda vår nationella såväl som internationella tillväxt och när vi träffade BTS rådde det ingen tvekan om att de skulle vara en perfekt partner för oss. Vi delar samma vision om hur vi kan hjälpa våra kunder att lyckas med sin strategiimplementering med hjälp av sina medarbetare,” säger Aleix Palau, som är en av Netminds två VD:ar.

"Vi är verkligen glada över att välkomna Netmind till BTS", säger Henrik Ekelund, BTS grundare och koncernchef. "Med sitt fokus på förändring inom de agila och digitala områdena tillför de viktiga och kompletterande kompetenser och tjänster till vårt kunderbjudande. Därtill kommer deras entreprenörsanda att passa in perfekt i vårt organisatoriska DNA".

Förvärvet, som genomförs med omedelbar verkan, inkluderar en initial kontant köpeskilling samt därutöver en nyemission av BTS-aktier om 0,5 MEUR. Ytterligare köpeskillingar kommer att betalas ut under 2023-2025 förutsatt att Netmind uppfyller specifika mål 2022-2025.

Netmind kommer att integreras inom BTS Other Markets, men dess tjänster kommer också att säljas och utföras via BTS USA och BTS Europa.

"Jag ser fram emot att Netmind-teamet ansluter till oss, de är fantastiska människor. Vi delar samma värderingar och visioner och tillsammans kan vi realisera betydande synergier som kommer att påskynda vår tillväxt. Våra kunder kommer att gynnas eftersom vi kommer att ha ett försprång inom digital och agil transformation genom att kombinera Netminds starka IP med BTS ansats till förändring och effektiva metoder”, säger Philios Andreou, chef för BTS Other Markets.

Aleix och Bernat Palau, Netminds båda ägare som delar på ledarskapet för verksamheten och utgör andra generationen av företagets grundare, har avtalat om att fortsätta arbeta med Netmind/BTS i minst fyra år för att implementera och verkställa integrations- och tillväxtstrategin.

"Vi ser fram emot att bli en del av BTS-koncernen och är helt övertygade om att vi har hittat den perfekta partnern för att maximera värdet för våra kunder och anställda samt påskynda vår tillväxt", säger Bernat Palau, Netminds andra VD.

BTS strategi för förvärv syftar till att skapa en bredare bas för framtida organisk tillväxt samtidigt som bolaget aktivt bidrar till konsolidering i en starkt fragmenterad marknad. Genom sina förvärv strävar BTS också efter att bredda sin kundbas och sina erbjudanden genom att introducera nya och innovativa tjänster baserade på de senaste digitala teknologierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Henrik Ekelund
VD och koncernchef för BTS Group AB (publ)
+41 79 425 01 77

Philios Andreou
Chef för BTS Other Markets.
+34 667 500 504

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med drygt 900 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.

It’s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar. BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent. BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

 

Bilaga


BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved