News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Aug 18, 2022
8:00 AM CEST
24 procent tillväxt under första halvåret 1 januari–30 juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 1 188 (868) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 24 procent, varav 21 procent var organisk. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 36 procent till 168 (124) MSEK.
Toggle Summary
Aug 8, 2022
3:00 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 8 augusti 2022 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Jessica Skon.
Toggle Summary
Jul 8, 2022
3:00 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 8 juli 2022 Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande och inrättande av
Toggle Summary
Jun 9, 2022
3:17 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 9 juni 2022 Aktieägarna i BTS Group AB ( publ ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 juli 2022 klockan 11.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm. Styrelsen för BTS Group AB (publ) har i enlighet med bestämmelserna i lagen om
Toggle Summary
Maj 13, 2022
3:15 PM CEST
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,40 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,40 SEK fastställdes tisdagen den 17 maj 2022 och för den andra utbetalningen om 2,40 SEK
Toggle Summary
Maj 13, 2022
8:00 AM CEST
24 procent tillväxt i första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 524 (388) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 24 procent, varav 21 procent var organisk. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 36 procent till 56 (42) MSEK.
Toggle Summary
Apr 29, 2022
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 29 april 2022 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Henrik Ekelund.
Toggle Summary
Apr 22, 2022
4:45 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 22 april 2022 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2021 tillgänglig på bolagets hemsida. Länk till årsredovisningen http://ir.bts.com/annuals-proxies.cfm För mer
Toggle Summary
Apr 13, 2022
6:40 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 13 april 2022 Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda
Toggle Summary
Apr 11, 2022
7:15 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 11 april 2022 STOCKHOLM OCH SAN FRANCISCO, CA - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har utsett Kathryn Clubb till ny VD för BTS Nordamerika från och med den 16 maj 2022. Kathryn Clubb är för närvarande ansvarig för för BTS

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved