News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Feb 7, 2019
8:00 AM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD Henrik Ekelund. Bokslutskommunikén presenteras på engelska på Erik Penser Bank,
Toggle Summary
Feb 6, 2019
10:40 PM CET
STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på 69 MSEK för fjärde kvartalet 2018 (45), motsvarande en ökning om 55 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017.

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved