News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Maj 19, 2021
4:30 PM CEST
Stockholm 19 maj 2021 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,60 SEK fastställdes fredagen den 21 maj 2021 och för den andra utbetalningen
Toggle Summary
Maj 19, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 19 maj 2021 Rörelseresultatet (EBITA) 40% högre än 2019   1   januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 388 (372) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 17 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 244 procent till 42 (12) MSEK.
Toggle Summary
Maj 5, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 5 maj 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och ekonomijournalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD och koncernchef Henrik Ekelund
Toggle Summary
Maj 3, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 3 maj 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på cirka 30 MSEK för första kvartalet 2021, jämfört med 4 MSEK motsvarande kvartal 2020 respektive 23 MSEK
Toggle Summary
Apr 28, 2021
11:30 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 28 april 2021                          STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2020 tillgänglig på bolagets hemsida. Länk till årsredovisningen
Toggle Summary
Apr 19, 2021
4:00 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 19 april 2021 Aktieägarna i BTS Group AB (publ), org.nr 556566-7119 (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och risken för spridning av covid-19 samt med beaktande av myndigheternas föreskrifter/råd
Toggle Summary
Feb 24, 2021
8:00 AM CET
Fortsatt förbättring under det fjärde kvartalet 1 januari–31 december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 464 (1 865) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 19 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 63 procent till 90 (245) MSEK.
Toggle Summary
Feb 10, 2021
8:00 AM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 10 februari 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och ekonomijournalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD Henrik Ekelund.
Toggle Summary
Jan 4, 2021
8:00 AM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm 4 januari 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ.), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har avtalat om förvärv av Bates Communications Inc. med säte i Boston, USA. Bates, som grundades år 2000, hjälper företag att förbättra resultaten genom

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved