News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Aug 31, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 31 augusti 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av en riktad nyemission som gjorts för att reglera köpeskillingen i
Toggle Summary
Aug 24, 2023
2:30 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 24 augusti 2023     STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), som är ett världsledande företag inom strategigenomförande, har idag med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 22 472
Toggle Summary
Aug 18, 2023
7:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 18 augusti 2023 Avvaktande marknad leder till oförändrade intäkter och lägre marginaler 1 januari – 30 juni 2023 Nettoomsättningen uppgick till 1 282 (1 188) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 1 procent.
Toggle Summary
Aug 11, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 11 augusti 2023 Inbjudan till presentation av BTS Q2 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD
Toggle Summary
Maj 12, 2023
4:51 PM CEST
Stockholm 12 maj 2023 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,40 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,70 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,70 SEK fastställdes tisdagen den 16 maj 2023 och för den andra utbetalningen
Toggle Summary
Maj 12, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 12 maj 2023 Oförändrade intäkter (2 procent tillväxt) under ett utmanande kvartal 1 januari – 31 mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 579 (524) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent, varav hela tillväxten organisk.
Toggle Summary
Maj 2, 2023
8:30 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 2 maj 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Jessica Skon fredagen den 12 maj klockan 09.30.
Toggle Summary
Maj 2, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 2 maj 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ.), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ingått avtal om att förvärva verksamheten och samtliga rörelsetillgångar i The Boda Group. Boda är ett ledande managementkonsultföretag med
Toggle Summary
Apr 21, 2023
2:15 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 21 april 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2022 tillgänglig på bolagets hemsida. Länk till årsredovisningen http://ir.bts.com/annuals-proxies.cfm För mer
Toggle Summary
Apr 13, 2023
11:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 13 april 2023 Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b