May 12, 2023

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

P R E S S R E L E A S E
Stockholm den 12 maj 2023

Oförändrade intäkter (2 procent tillväxt) under ett utmanande kvartal

1 januari – 31 mars 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 579 (524) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent, varav hela tillväxten organisk.
• Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 16 procent till 47 (56) MSEK.
• Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 8,2 (10,8) procent.
• Resultatet efter skatt minskade med 21 procent till 23 (29) MSEK.
• Resultatet per aktie minskade med 21 procent till 1,17 (1,49) SEK.

Kommentarer från VD, Jessica Skon
”För att ytterligare minska kostnaderna har vi stoppat rekrytering från och med det fjärde kvartalet 2022, och vi genomför effektivitetsprogram som kommer att ge årliga kostnadsbesparingar motsvarande cirka 60 MSEK, vilka bedöms nå full effekt under andra halvåret 2023.”

Utsikter för 2023
"Vi bedömer att resultatet för året blir bättre än 2022. Givet det osäkra omvärldsläget är vår prognos dock något mer osäker än normalt."

För mer information, vänligen kontakta: 
Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl. 08.00 CEST.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.
Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.
I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.
BTS är partner till närmare 450 organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Astra Zeneca, Chevron, Coca-Cola, EY, HP, Mercado Libre, Mondelez, Salesforce och SAP.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b