May 2, 2023

Förvärvar The Boda Group

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 2 maj 2023

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ.), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ingått avtal om att förvärva verksamheten och samtliga rörelsetillgångar i The Boda Group. Boda är ett ledande managementkonsultföretag med huvudkontor i Nordamerika. Företaget grundades 2012 av nuvarande VD och delägare Jennifer Porter för att hjälpa ledare att utvecklas och bli mer effektiva.

Med intäkter på mer än 11 MUSD för 2022, ett starkt team och ett nätverk på över 25 ledarskapscoacher har The Boda Group visat solid tillväxt från start med en god rörelsemarginal (EBIT).

Bodas tjänsteerbjudande är inriktat på kundnära, specialiserade lösningar främst inom ledarskapscoachning, men innefattar även olika former av ledarskapsforum samt ledar- och teamutveckling. Boda är främst verksamt på den nordamerikanska marknaden.

Genom förvärvet av Boda kan BTS erbjuda en ny tjänst, Executive Coaching, som har en stor och växande marknad. Boda kommer att utgöra BTS Groups Executive Coaching Center of Excellence  och stödja ledare på VD- och vice VD-nivå att växa och utvecklas för att bättre stödja sina organisationers strategi och kultur. 

The Boda Group har en imponerande kundportfölj som inkluderar globala ledare inom life science, tech, finans och tjänsteföretag. Boda hjälper även ledande företag inom private equity och riskkapital. Bodas kundportfölj har begränsad överlappning med BTS.

"Vi har sett ökad efterfrågan på ledarutveckling och succession på företagsledningsnivå samt stöd vid organisationsförändring. Under de senaste åren har våra kunder efterfrågat ledarskapscoaching för att få stöd vid strategigenomförande och andra förändringar. Med Boda kommer vi att kunna möta denna efterfrågan. Boda erbjuder coachningsmetodik i världsklass, mycket erfarna seniorcoacher, rigorös kvalitetssäkring och ett allsidigt team. Tillsammans med vårt BTS Coach-erbjudande, som stöttar ledare på alla nivåer, får vi en heltäckande coachingslösning, från chefer i första linjen till VD”, säger Jessica Skon, VD för BTS Group.

"Vi är glada över att bli en del av BTS. Vi är otroligt samstämmiga i allt från kundfilosofi till engagemang för kvalitet och även när det gäller företagskultur och värderingar. Som en del av BTS globala organisation kommer vi att kunna få större genomslag för våra tjänster inom ledarskapsutveckling globalt. Genom att gå med i BTS-familjen kommer vi dessutom att kunna ge våra nuvarande kunder ännu bättre stöd genom ett bredare utbud av tjänster”, säger Jennifer Porter, grundare och VD för The Boda Group.

Förvärvet omfattar en initial kontant köpeskilling. Därtill kommer en nyemission av BTS-aktier om 600 000 USD. Ytterligare köpeskillingar kommer att betalas ut under 2024-2027 förutsatt att Boda uppfyller vissa mål under den perioden. Förvärvet genomförs med omedelbar verkan.

BTS strategi för förvärv syftar till att skapa en bredare bas för framtida organisk tillväxt samtidigt som bolaget aktivt bidrar till konsolidering i en starkt fragmenterad marknad.

För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Skon
VD
BTS Group AB
+1 (415) 203 1760

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ.)
michael.wallin@bts.com 
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ.)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är partner till närmare 450 organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Astra Zeneca, Chevron, Coca-Cola, EY, HP, Mercado Libre, Mondelez, Salesforce och SAP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b