Aug 31, 2023

Ökat antal aktier och röster i BTS Group

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 31 augusti 2023


STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av en riktad nyemission som gjorts för att reglera köpeskillingen i tidigare meddelat förvärv.

Under augusti gjordes en riktad nyemission om 22 472 B-aktier. Efter detta uppgår det totala antalet aktier i BTS Group till 19 396 819, fördelat på 853 800 A-aktier och 18 543 019 B-aktier. Antalet röster uppgår till 27 081 019, fördelat på 8 538 000 röster hänförliga till A-aktier och 18 543 019 röster hänförliga till B-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 6 465 606 kronor.

För ytterligare information, vänligen se pressmeddelande den 24 augusti 2023.

                
För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 08:00 CEST.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b