News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Nov 15, 2023
4:00 PM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 15 november 2023 BTS Group AB utser valberedning STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, meddelar att en valberedning har utsetts för bolaget. BTS tre största aktieägare har i samråd med styrelsens
Toggle Summary
Nov 10, 2023
6:00 AM CET
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 10 november 2023 1 januari – 30 september 2023 Nettoomsättningen uppgick till 1 915 (1 805) MSEK. Rensat för valutaeffekter var nettoomsättningen oförändrad. EBITA minskade med 12 procent till 207 (234) MSEK. EBITA-marginalen var 10,8 (13,0) procent.
Toggle Summary
Okt 27, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 27 oktober 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Jessica Skon fredagen den 10 november
Toggle Summary
Aug 31, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 31 augusti 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av en riktad nyemission som gjorts för att reglera köpeskillingen i
Toggle Summary
Aug 24, 2023
2:30 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 24 augusti 2023     STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), som är ett världsledande företag inom strategigenomförande, har idag med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 22 472
Toggle Summary
Aug 18, 2023
7:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 18 augusti 2023 Avvaktande marknad leder till oförändrade intäkter och lägre marginaler 1 januari – 30 juni 2023 Nettoomsättningen uppgick till 1 282 (1 188) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 1 procent.
Toggle Summary
Aug 11, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 11 augusti 2023 Inbjudan till presentation av BTS Q2 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD
Toggle Summary
Maj 12, 2023
4:51 PM CEST
Stockholm 12 maj 2023 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,40 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,70 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,70 SEK fastställdes tisdagen den 16 maj 2023 och för den andra utbetalningen
Toggle Summary
Maj 12, 2023
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 12 maj 2023 Oförändrade intäkter (2 procent tillväxt) under ett utmanande kvartal 1 januari – 31 mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 579 (524) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent, varav hela tillväxten organisk.
Toggle Summary
Maj 2, 2023
8:30 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 2 maj 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Jessica Skon fredagen den 12 maj klockan 09.30.

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b