News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Sep 30, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 30 september 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av en riktad nyemission som gjorts för att reglera köpeskilling i
Toggle Summary
Sep 16, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 16 september 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har avtalat om att förvärva Netmind SL baserat i Barcelona, Spanien. Netmind grundades 1987 för att skapa och förstärka möjligheterna för IT-team att
Toggle Summary
Sep 15, 2021
4:00 PM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 15 september 2021 STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), har med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman i maj 2021 idag fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission av 20 036 B-aktier. Emissionskursen har fastställts till 212 SEK.
Toggle Summary
Aug 18, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 18 augusti 2021 Resultatet 21 procent högre än 2019 Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 480 (322) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 64 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 82 (12) MSEK.
Toggle Summary
Aug 11, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 11 augusti 2021 Inbjudan till BTS Q 2 20 2 1 presentation och telefonkonferens STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och
Toggle Summary
Maj 19, 2021
4:30 PM CEST
Stockholm 19 maj 2021 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,60 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,60 SEK fastställdes fredagen den 21 maj 2021 och för den andra utbetalningen
Toggle Summary
Maj 19, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 19 maj 2021 Rörelseresultatet (EBITA) 40% högre än 2019   1   januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 388 (372) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 17 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 244 procent till 42 (12) MSEK.
Toggle Summary
Maj 5, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 5 maj 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och ekonomijournalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD och koncernchef Henrik Ekelund
Toggle Summary
Maj 3, 2021
8:00 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 3 maj 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på cirka 30 MSEK för första kvartalet 2021, jämfört med 4 MSEK motsvarande kvartal 2020 respektive 23 MSEK
Toggle Summary
Apr 28, 2021
11:30 AM CEST
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 28 april 2021                          STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2020 tillgänglig på bolagets hemsida. Länk till årsredovisningen

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved