News

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary
Apr 17, 2018
8:00 AM EDT
Shareholders of BTS Group AB (publ) are hereby summoned to the Annual General Meeting to be held on Wednesday, May 16, 2018 at 13.30 at the company's premises, Grevgatan 34, 5th floor, Stockholm. Shareholders who wish to participate in the meeting must be recorded in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 9, 2018, and must notify BTS Group AB no later than Wednesday, May 9, 2018. The notification should be made by phone (+46 8 58707000) or email (ir@bts.com).
Toggle Summary
Apr 17, 2018
2:00 AM EDT
  P R E S S  R E L E A S E Stockholm, April 17, 2018 Shareholders of BTS Group AB (publ) are hereby summoned to the Annual General Meeting to be held on Wednesday, May 16, 2018 at 13.30 at the company's premises, Grevgatan 34, 5th floor, Stockholm. Shareholders who wish to participate in the
Toggle Summary
Apr 17, 2018
8:00 AM CEST
Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 13.30 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018 samt vara anmäld till BTS Group AB senast onsdagen den 9 maj 2018. Anmälan görs antingen per telefon (tfn 08-58707000) eller e-mail (ir@bts.com.)
Toggle Summary
Feb 20, 2018
8:00 AM EST
Stockholm, Sweden, 2018-02-20 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Healthy growth and sharp earnings improvement January 1 - 31 December, 2017 • Net sales amounted to MSEK 1,242.6 (1,107.6). Adjusted for changes in foreign exchange rates, growth was 12 percent.
Toggle Summary
Feb 20, 2018
8:00 AM EST
Stockholm, Sverige, 2018-02-20 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   God tillväxt och kraftig resultatförbättring 1 januari - 31 december 2017 • Nettoomsättningen uppgick till 1 242,6 (1 107,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 12 procent. • Resultatet före skatt ökade med 19 procent
Toggle Summary
Feb 20, 2018
8:00 AM EST
Healthy growth and sharp earnings improvement January 1 - 31 December, 2017 • Net sales amounted to MSEK 1,242.6 (1,107.6). Adjusted for changes in foreign exchange rates, growth was 12 percent. • Profit before tax increased by 19 percent to MSEK 131.4 (110.9). • Profit after tax increased by 33 percent to MSEK 98.1 (73.8). • Earnings per share before dilution increased by 31 percent to SEK 5.20 (3.96), and after dilution to SEK 5.09 (3.96).
Toggle Summary
Feb 20, 2018
8:00 AM CET
God tillväxt och kraftig resultatförbättring 1 januari - 31 december 2017 • Nettoomsättningen uppgick till 1 242,6 (1 107,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 12 procent. • Resultatet före skatt ökade med 19 procent till 131,4 (110,9) MSEK. • Resultatet efter skatt ökade med 33 procent till 98,1 (73,8) MSEK. • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 31 procent till 5,20 (3,96) SEK och efter utspädning till 5,09 (3,96).
Toggle Summary
Feb 6, 2018
8:00 AM EST
Stockholm, Sweden, 2018-02-06 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation firm, invites investors, analysts and journalists to a combined Q4 interim report presentation and conference call with CEO Henrik Ekelund. The report will
Toggle Summary
Feb 6, 2018
8:00 AM EST
Stockholm, Sverige, 2018-02-06 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och telefonkonferens med VD Henrik Ekelund.
Toggle Summary
Feb 6, 2018
8:00 AM EST
Stockholm, Sweden, 2018-02-06 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation firm , invites investors, analysts and journalists to a combined Q4 interim report presentation and conference call with CEO Henrik Ekelund.

BTS is a public company traded at the OMX Nordic Exchange Stockholm under the symbol BTS b
© BTS All Rights Reserved